Bruk av Cookies

Cookies som ligger lagret på din maskin, vil bli oppdatert for hver gang du besøker zouq.no. Ønsker du å slette cookies fra din maskin, er dette fullt mulig og vil ikke berøre ditt kundeforhold hos Zouq. Men vær oppmerksom på at neste gang du besøker zouq.no, vil det opprettes nye Cookies av samme grunn som beskrevet tidligere.